Son teknoloji CNC torna tezgahlarımızla 180 mm’ye kadar kompleks torna parçaları ve ayrıca 600 mm ve 4 500 mm torna uzunluğuna kadar ayna parçaları üretiyoruz. CNC torna tezgahlarımız sayesinde karmaşık parçaların komple işleme (tornalama, delme, frezeleme) sürecini tek bir işlemde uygulayabiliyoruz.

Ekipman yelpazemiz çift iş millerini, frezeleme ünitelerini, sabit yatakları ve puntaları içerir. Bu, olası tüm tornalama işlerini yapabilmemize olanak tanır!

Teknolojinin hızla ilerlediği günümüzde işlerinizi daha kolay ve hızlı yapabilmeniz için CNC tezgâhlarının kullanılması gerekmektedir. İş parçalarının imalatıyla insan gücü en aza indirilmekte veya tamamen kaldırılmaktadır. Bu durum CNC torna tezgâhlarının kullanımının önemini artırmaktadır. CNC torna tezgâhlarında iş parçalarının yapım zamanları kısaltılmıştır. Parça yüzeyleri pürüzsüz olması, ölçülerinin hassas ve devamlı aynı ölçüde çıkması CNC torna tezgâhlarının sanayide kullanımının hızla artmasına sebep olmuştur.

Bilgisayarlı sayısal kontrol CNC (Computer Numeric Control) takım tezgâhlarının sayısal komutlarla bilgisayar yardımıyla kontrol edilmesidir. CNC torna tezgâhları, üniversal torna tezgâhlardan farklı olarak bir bilgisayarlı kontrol ünitesine gönderilen NC programları ile eksenlerini hareket ettiren bilyalı vida ve servo motor sayesinde iş parçalarını belirlenen ölçü, ilerleme ve devir ile kısa zamanda seri bir şekilde üretim yapan tezgâhlardır. Bilgisayarlı kontrol ünitesiyle ile kesicilerle ilgili bazı teknik ve ofset bilgileri kalıcı olarak tezgâh hafızasında saklanabilir. Ayrıca imalatın her aşamasında programa müdahale edilir ve programda istenilen değişiklikler yapılır.

CNC tezgâhları şu amaçlar doğrultusunda geliştirilmiştir:

Üretimin hızlandırılması ve birim maliyetinin azaltılması,

İşlenmesi zor olan parçaların üretiminin kolaylaştırılması,

Üretilen her parçanın kalitesinin ve süresinin aynı olması,

Geleneksel yöntemlerle işlenmesi mümkün olmayan parçaların üretilebilmesi vb. düşüncelerle CNC tezgâh geliştirmeleri devam etmektedir.

CNC tezgâhlarında eksenel hareketlerde yüksek hız ve ani yavaşlamalar gerekir. Bu durum hassas konumlamalar için çok önemlidir. Kayıt ve kızaklarda yüksek sertlik ve titreşimleri sönümleme özellikleri istenir. Bu nedenle CNC tezgâhlarında düşük sürtünmeye sahip doğrusal ve bilyalı kızak sistemleri kullanılır.