İnovasyon

0
116

Yeni Teknolojiler Geliştiriyoruz

Firmamız bilgiyi ve bilgi teknolojilerini en verimli şekilde kullanarak kaliteyi amaçlayan ve endüstriyel gelişmenin gerektirdiği know-how’ı  ürün, hizmet ve süreçlerinde farklılık oluşturabilen yeni teknolojiler geliştiriyor. Bu kapsamda;

 • ARGE Faliyetleri
 • Üniversite İşbirliği
 • ARGE Destekleri
 • TÜBİTAK Projeleri
 • Kalkınma AJANSI
 • Uluslararası Proje İş birliği

Ar-Ge ve Validasyon Faaliyetleri

AR-GE faaliyetleri analitik geliştirme ve validasyon çalışmaları, süreç iyileştirme çalışmaları çevreye ve insana duyarlı bir milli teknoloji  firması olma vizyonunu benimseyen firmamız, bu vizyona ulaşmanın önemli bir aracı olarak, ulusal ve global pazarların en büyük markaları ile iş birliği kapsamında  seri teknolojik üretim yapmaktadır.

Üniversite İş birliği

Üniversite-sanayi işbirliği, bilgi birikimini üretime dönüştürebilmenin en önemli yollarından biridir. Firmamızda bu işbirliği sonucunda ürün çeşidini sürekli artırmak, yüksek kaliteli ürün üretmek ve üretim maliyetini düşürebilmek için gerekli çalışmalarda bulunmaktadır. Üniversite sanayi işbirliği kapsamında araştırmaların özgün olarak geliştirilmekte olan birçok projemiz bulunmaktadır.

AR-GE Destekleri

Firmamızda İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Yeni ürün, yeni süreç bilgi ve hizmet üretilmesi için TÜBİTAK TEYDEB, ARDEB ve KOSGEB kapsamında aşağıda belirtilen Ar-Ge Destek programlarına proje önerileri hazırlanmaktadır.

 • TÜBİTAK Sanayi AR-GE Projeleri Destekleme Programı,
 • Üniversite Sanayi İş birliği Destek Programı.
 • TÜBİTAK KOBİ AR-GE Başlangıç Destek Programı.
 • TÜBİTAK Uluslararası Sanayi AR-GE Projeleri Destekleme Programı.
 • TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve yenilik P.D.P
 • Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı (BİGG).
 • Savunma ve Güvenlik Teknolojileri Araştırma Destek Grubu – SAVTAG
 • Elektrik, Elektronik ve Enformatik Araştırma Destek Grubu – EEEAG
 • Kimya ve Biyoloji Araştırma Destek Grubu – KBAG
 • HORIZON 2020 AB’nin yeni Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programıdır.
 • AB’nin araştırma inovasyon faaliyetlerini fonlayan bir fon programıdır.