İşyeri ve imalat tasarımı

0
86

İşyeriniz veya fabrikanız için Medikal ve diğer alanlarda olmak üzere, işyeri tasarımı ve kurulumu, teknik altyapı, temiz oda kurulumu, üretim altyapısı için gerekli mühendislik ve uygulama hizmetini de sizin için sağlamaktayız

Bir işletmede üç tür süreç veya faaliyet görebiliriz. Birincisi; esas olarak işletmenin gelirini ve kârını oluşturan değer oluşturanlardır. İkincisi; atık, israf, fire ve ıskarta oluşturan süreç ve faaliyetlerdir ki, bunlardan kurtulmak gerekir. Üçüncü tür ise değer üretmeyen ama çeşitli nedenlerden dolayı var olması gereken destek süreç ve faaliyetleridir. Geleneksel iş sahibi ve yönetici için sağlıklı ve yeterli çalışma mekânının oluşturulması destek kapsamındaki konular arasında görülür; bu nedenle çalışma mekânına (özellikle ofislere) en az yatırımın yapılması ve buradaki maliyetlerin minimum düzeyde tutulması yoluna gidilir.

İşletmede süreç ve faaliyetlere bakışın ilk unsuru, yalın üretim felsefesinde anlatıldığı gibi atık üretenleri yok etmektir. Bir iş sahibinin veya üst yöneticinin işletme stratejisi olarak belirlemesi gereken unsurlardan bir diğeri ise destek süreçlerinin değer üretir hale getirilmesidir. Diğer yandan kötü çalışma şartlarının dolaysız veya dolaylı yollardan değer üretimini etkilediğini de unutmamak gerekir. Özetlersek; çalışma mekânının şartları, –yeterince fark edilmemesine karşın– işletmenin değer üretimini belirleyen parametrelerden birisidir.

Bir üretim işletmesinde imalat yerleşim düzeni yapılırken, yüksek hız, çeviklik ve verimlilik sağlamak üzere iş ve süreç akışları dikkate alınır. Makine parkının yerleşimi değer üretimini en yüksek düzeyde sağlayacak biçimde yapılır. Buna karşılık aynı anlayış, ofis ortamlarının hazırlanmasında geçerli olmaz. Hâlbuki ofis içindeki iş ve süreç akışlarının da her türlü israfı azaltacak, verimliliği ve hızı artıracak ve toplam değer üretimine katkı yapacak tasarlanması gerekir. Dolayısıyla sağlıklı çalışma şartları, mobilya-donanım seçimi ve yerleşimi, bu performans kriterlerine (akıllı yerleşim tasarımına) uygun biçimde oluşturulmalıdır.