Medikal Üretim

0
88

Bünyemizde bulunan 7 ve 8 eksenli kayar otomat tezgahları ile 2 mikron hassasiyetine kadar tüm medikal ve dental implant ve parçalarının, cerrahi set parçalarının üretimini çok seri şekilde yapmaktayız. Bünyemizde bulunan Class 1000 seviyesindeki temiz oda ile yüksek kalitede üretilen medikal dental ve cerrahi parçaların paketleme işlemlerini CE ve ISO 13485 standartlarında yapabilmekteyiz.

Türkiye; Avrupa Birliğine giriş sürecinde sağlık politikalarında yapmış olduğu revizyon sonucunda hızla gelişen dinamik bir medikal cihaz pazarına sahiptir. Bu yapısıyla medikal sektörde dünyada en büyük 30 pazar arasında yer almaktadır. 2009 yılında pazar payı yaklaşık 1.1. Milyar $’dan 2010 yılında 2.1 Milyar $’lık bir kapasiteye ulaşmış olup, 2015 yılında 3.12 milyar $’lık bir pazar gücüne sahip olacağı tahmin edilmektedir. 2010 Türkiye medıkal ürün pazarında ortopedik ve implante edilir ürünler pazarın %17.7’sini oluşturmaktadır

Medikal vidatitanyum vidacerrahi setdental implantratchet anahtarıtitanyum renklendirmeomurilik vidası

Medikal Üretimde Mükemmel Yerli Üretim kalitesi

Ülkemiz medikal ürünler sektöründe % 85 oranında dışa bağımlı bir yapıya sahiptir. Medikal sektörde yerli üreticiler gerek düşük teknolojik üretim ve ar-ge yapısı nedeniyle gerekse medikal faaliyet onay (FDA) belgesi yetersizlikleri nedeniyle sınırlı ve belirli ürün-cihaz gamında faaliyet gösterebilmektedir. Amerika Birleşik Devletleri medikal ürün ve cihaz alanında en büyük tedarikçi ülke olup 2008 verilerinde ithalatın %30’na sahiptir. Bu payın önemli kısmını ortopedik cihaz ve parçalar kapsamaktadır. Amerika’nın ardında ise Almanya, İtalya, Çin ve Japonya yer almaktadır.

Firmamız dünya kalitesinde ürünler üreterek ülkemizi dünya sıralamasında en üst sıraya çıkarmayı amaç edinmiştir. Günümüzde ortopedi cerrahisinde her yıl artan hasta sayısı ortopedi pazarının gelişimini ivmelendirmektedir. Bu durum cerrahi operasyon sayısı ve operasyon sonrası hızlı iyileşme süresi ile birlikte taleplerin sürekli artmasına neden olmaktadır. Ortopedik uygulamalardan sonra hasta şikayetlerinde sıkça karşılaşılan problemler implant üzerinde stabilite kaybı, enfeksiyon, aşınma, periprostetik kırılma, doku uyuşmazlığı, aseptik kayıplar başlıca şikayetler arasındadır. Ortopedik cihazlarda en çok kullanılan metalik malzeme Titanyum ve alaşımları olup, kemik dokusu ile yüksek biyo uyumluluk, yüksek korozyon direnci, yüksek mukavemet ve yüksek elastik modül özellikleri nedeniyle tercih edilmektedir. Titanyum ve alaşımlarından üretilen implant ürünler genel olarak kalça ve diz protezleri, çeşitli plaka ve çivi ve sabitleyicilerden oluşmaktadır.

Titanyum ve alaşımları birçok açıdan en ideal biyo malzeme olmasına karşın, kaplamasız halde kullanımı her zaman garanti sonuçlar sergilemeyebilmektedir. Yüzeyi modifiye edilmemiş veya kaplamasız halde kullanılan titanyum alaşımları doku ara yüzeyinde enfeksiyon riskini taşımaktadır. Firmamız bünyesindeki kapsamlı laboratuvarda tüm kümyasal kaplama işlemleri yapılarak titanyum implantların osseointegrasyonunun mükemmel olması sağlanır.